Phân công công việc

28/02/2017 03:03

1. CN. Võ Thị Châu

- Triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng: Soạn thảo văn bản trình lãnh đạo phê duyệt; theo dõi tình hình và kết quả thực hiện; lưu trữ kết quả.

- Tham gia triển khai tập huấn công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục đến các đơn vị trong toàn trường.

- Triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan.

- Tham gia xử lý, báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan theo phân công.

- Tổ chức, in ấn phiếu khảo sát, nhập dữ liệu; lọc dữ liệu; xử lý kết quả khảo sát.

- Tham gia công tác kiểm định trường, ISO.

- Tham gia công tác khảo thí: in sao đề thi, đánh phách, rọc phách.

- Phụ trách công tác kế hoạch tài chính của phòng.

2. CN. Phạm Lê Hương Chi: NV hợp đồng

- Lưu trữ công văn, lưu trữ hồ sơ Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Kiểm định giáo dục.

- Soạn thảo văn bản, trình ký và chuyển công văn đến các đơn vị,soạn thảo báo cáo tổng kết theo yêu cầu của cấp trên.

- Tham gia công tác khảo thí: in sao đề thi, hỗ trợ các công việc liên quan đến thi cuối học kỳ và tiếng Anh đầu vào và đầu ra, thống kê số liệu.

- Quản lý tài sản đơn vị: Lập kế hoạch mua sắm,  đề nghị mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm, giao nhận, bảo quản tài sản.

3. KS. Nguyễn Văn Khai

- Xử lý trực tiếp công tác thi cuối học kỳ : thông báo kế hoạch thi, phân công cán bộ coi thi, hỗ trợ in sao đề thi, làm văn bản thanh toán tiền coi thi qua tài khoản ATM và chi trả trực tiếp.

- In sao đề thi, chuẩn bị danh sách thi, phù hiệu cho các đợt thi tiếng Anh đầu vào và đầu ra.

- Điều động cán bộ coi thi.

- Tham gia dồn túi, đánh phách, giao bài thi và Danh sách điểm cho Khoa, Bộ môn.

- Cùng với phòng đào tạo làm thủ tục phúc khảo bài thi.

- Tham gia công tác xây dựng và khai thác ngân hàng đề thi.

- Làm thủ tục đề nghị in ấn biểu mẫu, túi đựng bài thi, đề thi.

- Tham gia công tác kiểm định trường, ISO.

- Tham gia xử lý, báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan theo phân công.

4. Võ Lê Hoàng Quyên

- Phụ trách triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng về kiểm định chất lượng: soạn thảo văn bản trình lãnh đạo phê duyệt; theo dõi tình hình và kết quả thực hiện; lưu trữ kết quả.

- Phụ trách triển khai tổ chức tập huấn về công tác kiểm định chất lượng giáo dục đến các đơn vị trong toàn trường.

- Phụ trách phối hợp, triển khai công tác liên quan về kiểm định chất lượng giáo dục đến các đơn vị trong trường.

- Phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tham gia công tác khảo thí: in sao đề thi, tổ chức thi, đánh phách, rọc phách.

- Phụ trách công tác lập dự trù kinh phí, kế hoạch tài chính mảng kiểm định chất lượng giáo dục của Phòng.

- Phụ trách mảng hồ sơ của cán bộ đi tập huấn trong nước, nước ngoài về đảm bảo chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục.

- Phụ trách lên kế hoạch tổ chức, tiếp đón các đoàn kiểm định trong nước, quốc tế đến làm việc với Trường/ Phòng.