DHBK

Trao đổi hợp tác giảng dạy với Đại học Hawaii – Hoa Kỳ

02/11/2020 14:34

Trong thời gian gần đây, Khoa Kiến trúc trường Bách khoa và Đại học Hawaii – Hoa Kỳ có nhiều dự án hợp tác sôi nổi. Khởi đầu từ dự án Fulbright của GS David Rockwood tại trường Bách khoa, sau nhiều năm hai bên đã gặt hái được những thành tựu rất đáng khích lệ như sau:

  • Đã xuất bản 1 sách Kiến trúc bởi nhà xuất bản Routledge – UK
  • Đã xuất bản 2 bài báo quốc tế: 1 bài SCIE và 1 bài AHCI và đang tiếp tục hợp tác để nghiên cứu các dự án mới.

Vừa qua, 2 bên cũng đã có buổi trao đổi giảng bài về Kiến trúc cho sinh viên của 2 trường. Cụ thể, Giáo sư Kevin Nute có buổi giảng bài về “Naturally animated enviroment” cho sinh viên khoá 18KT CLC.

PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn có buổi giảng bài cho sinh viên đại học Hawaii về “Passive design of vernacular architecture worldwide and potential applications to modern architecture”.

Mặc dù do dịch bệnh, các buổi giảng bài đều thực hiện online. Tuy nhiên, sinh viên 2 bên đã rất hứng thú tham dự buổi học và đặt nhiều câu hỏi thú vị. Các Sinh viên lớp 18KT CLC còn tặng cho GS Kevin Nute 1 bài hát do chính các bạn thực hiện.

Bên dưới đây là link xem toàn bộ phần bài giảng của GS Kevin Nute và PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn.

Bài giảng của Kevin Nute: https://dutudn-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/natuan1_dut_udn_vn/EfklFT4meHdEgVPca-NhhrABOzArNgvYQVSV5LvXLunzgQ?e=q36Bso

Bài giảng của Nguyễn Anh Tuấn: https://dutudn-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/natuan1_dut_udn_vn/EeJeSEmjcMJHqxNb5QPbfSQBM-y5R6hriHnXwa-okqh2Kw?e=qDPXeE

Tin và bài: Khoa Kiến trúc