DHBK

Đố án tốt nghiệp mẫu

31/08/2020 11:27

      Khoa Kiến trúc xin giới thiệu đồ án tốt nghiệp tiêu biểu năm học 2019-2020 của sinh viên Hỏa Mạnh Tiến, lớp 14KT1 với đề tài: Nhà nguyện đức mẹ Măng Đen Kon Tum. Nội dụng chính của đồ án được thể hiện qua các bản vẽ như sau:

Link dowload: https://drive.google.com/file/d/182xVJUqi4bISP-xFr0lvoNo1ZH7RGJYF/view

Tin và bài: Khoa Kiến trúc