DHBK

Đồ án quy hoạch trung tâm đô thị

18/06/2020 10:54

        Đồ án quy hoạch trung tâm đô thị là học phần rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá các yếu tố tạo lập không gian trung tâm đô thị, trang bị cho sinh viên khả năng thiết kế đồ án thể loại quy hoạch, bước đầu tiếp cận với kỹ thuật, quy cách thể hiện đồ án quy hoạch. Đây là đồ án dành cho sinh viên năm thứ tư ngành kiến trúc. Khoa kiến trúc xin giới thiệu đồ án quy hoạch trung tâm đô thị của nhóm 3 (Thành viên: Nguyễn Văn Úy - 16KTCLC1, Nguyễn Đăng Thư - 16KTCLC1 và Nguyễn Xuân Hậu - 16KTCLC2)   do thầy TS.KTS.Lê Phong Nguyên hướng dẫn với các nội dung như sau:

A. Thuyết minh nội dung nghiên cứu của đồ án qua các vòng lặp:

B. Dàn trang thể hiện:

B. Làm mô hình:

Tin và bài: Khoa Kiến Trúc