DHBK

Đồ án mẫu PBL 8: Thiết kế Kỹ thuật Thi công

26/07/2020 22:04

Đồ án tổng hợp (PBL 8) là học phần thực hành có tính khái quát cao nhất trong hệ thống các học phần của chương trình đào tạo, là tiền đề cho đồ án tốt nghiệp. Ở học phần này, sinh viên tự chọn cho mình một thể loại công trình mà mình ưu thích, trên cơ sở hệ thống lý thuyết đã được học và kinh nghiệm qua các học phần đồ án đã được học ở các học kỳ trước, sinh viên xây dựng một nhiệm vụ thiết kế cho riêng mình và triển khai thực hiện nhiệm vụ đó. Đồ án tổng hợp nhằm giúp sinh viên hiểu sâu về các nội dung triển khai 1 dự án từ các bước chuẩn bị cho đến triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình. Qua đó, sinh viên có khả năng tiếp cận nhanh chóng với thực tế công việc sau khi ra trường.

PBL 8: Thiết kế Kỹ thuật Thi công (Đồ án tổng hợp cũ) mẫu cho sinh viên tham khảo: Thiết kế kỹ thuật thi công công trình BABYLON GARDEN CONDOTEL

/Files/k.kientruc/files/BABYLON-GARDEN.pdf

Một số hình ảnh:

Tin và bài: Khoa Kiến trúc