DHBK

Thông tin kỳ thi năng khiếu Vẽ Mỹ thuật 2022

08/07/2022 17:16

THÔNG BÁO

Để bảo  đảm xác nhận thông tin thí sinh dự thi đã nhận được giấy báo dự thi và khớp nối dữ liệu với dữ liệu của Bộ, các thí snh vui lòng cung cấp cho Hội đồng thi thông tin về việc nhận giấy báo dự thi theo link sau:

https://forms.gle/kuWXfRH7qQSvdrFC9

Thông tin kỳ thi năng khiếu Vẽ Mỹ thuật 2022

Địa điểm: Khu F, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Số 54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Thời gian:

- 8h00 ngày 13/7/2022: Tập trung nghe phổ biến quy chế; nhận thẻ dự thi; điều chỉnh sai sót (nếu có)

- 7h00 ngày 14/7/2022: Thi năng khiếu Vẽ Mỹ thuật

Chú ý: Thi sinh mang theo CMND/CCCD để xuất trình khi nhận Thẻ dự thi.

 

Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Bách khoa - Đại học Đà Nẵng