DHBK

THÔNG BÁO: Về việc tổ chức đánh giá năng lực mỹ thuật cơ bản cho sinh viên ngành Kiến trúc khóa 2021

27/04/2022 08:27

                                                                 THÔNG BÁO:

Về việc tổ chức đánh giá năng lực mỹ thuật cơ bản cho sinh viên  ngành Kiến trúc khóa 2021

Trường Đại học Bách khoa tổ chức đánh giá năng lực Mỹ thuật cơ bản cho sinh viên ngành Kiến trúc khóa 2021, như sau:

Thời gian: 7h00, thứ Bảy, ngày 07/5/2022.

Địa điểm: phòng F203 khu F, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

I. Nội dung và hình thức đánh giá:

- Hình thức: Vẽ tĩnh vật đen trắng (Vẽ bằng bút chì);

- Thời gian: 180 phút, không tính thời gian chuẩn bị (mở mẫu vật và phát đề);

- Sinh viên thể hiện bài làm theo yêu cầu của đề thi;

- Sinh viên làm bài trên khổ giấy A3, loại giấy can xông (Hội đồng sát hạch cung cấp).

- Sinh viên tự chuẩn bị các dụng cụ vẽ liên quan, bảng vẽ khổ A3, ghế nhựa có độ cao tuỳ ý.

II. Quy định phòng thi:

- Sinh viên tuân thủ theo các quy định của Quy chế tuyển sinh;

- Sinh viên được phép mang vào phòng thi: Bút chì, tẩy, que đo, thước kẻ, dây dọi, dụng cụ gọt bút chì, bút mực, bảng vẽ kích thước A3, ghế nhựa không có tựa lưng; Sinh viên không được mang vào phòng thi giá vẽ, bài vẽ mẫu;

III. Lịch trình chi tiết:

Thời gian

Nội dung

7h00-7h30

Thí sinh vào phòng thi; nghe phổ biến quy định thi

7h30-7h40

Bóc phát đề thi

7h40-10h40

Thí sinh làm bài thi.

10h40

Kết thúc thời gian làm bài

Tin và bài: Khoa Kiến trúc