DHBK

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thi năng khiếu Vẽ Mỹ thuật 2022

03/07/2022 08:05

Trường Đại học Bách khoa  - Đại học Đà Nẵng thông báo gia hạn thời gian đăng ký thi Vẽ Mỹ thuật đến hết ngày 04/7/2022.

Ngày thi Vẽ Mỹ thuật là ngày 13 và 14/7/2022, tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

Thí sinh có nhu cầu đăng ký thi vui lòng truy cập link sau:

http://dangkytuyensinh.dut.udn.vn/NKhieu/RegHDan.aspx?iddot=82&madot=445536

Mọi thông tin chi tiết nếu cần có thể liên hệ thầy Tuấn (0903505032).