DHBK

Thông tin tuyển sinh Đại học ngành Kiến trúc – Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng năm 2022

31/05/2022 13:54

Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng xin cung cấp một số thông tin đến thí sinh, liên quan đến việc tuyển sinh ngành Kiến trúc như sau:

Lưu ý: kể từ khoá tuyển sinh 2022, ngành Kiến trúc chỉ tuyển sinh một hệ đào tạo duy nhất: hệ Chính quy (Không còn hệ Chất lượng cao và hệ Đại trà như trước đây).

Thí sinh có quan tâm vui lòng liên hệ các contact nêu trên hoặc liên hệ trực tiếp với thầy Trưởng khoa: 0903505032 (thầy Tuấn) hoặc thầy Phó trưởng Khoa: 0905145945 (thầy Trung).

Tin tức: Khoa Kiến trúc