DHBK

Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp

26/02/2019 21:00

Khoa Kiến trúc xin thông báo kế hoạch và tiến độ thực hiện Đồ án tốt nghiệp học kỳ II năm học 2018-2019 như sau:

 

Đề nghị các sinh viên đang thực hiện đồ án tốt nghiệp chú ý theo dõi và làm đúng theo tiến độ nói trên.

 

Khoa Kiến trúc