DHBK

Về việc nghỉ các ngày dịp Tết dương lịch 2019

28/12/2018 21:41

Trường Đại học Bách khoa thông báo về việc nghỉ các ngày dịp Tết dương lịch 2019:  (Chi tiết thông báo tại đây):

a. Các ca thi cuối kỳ đã được Nhà trường bố trí thi vào các ngày 29 và 30/12/2018: vẫn được tổ chức theo kế hoạch. Cán bộ viên chức làm nhiệm vụ coi thi được chi trả tiền coi thi với hệ số theo quy định của Nhà nước về làm thêm giờ trong ngày nghỉ;

b. Các lớp học phần có thời khóa biểu ngày 31/12/2018 và 01/01/2019: nghỉ học. Giảng viên chủ động bố trí dạy bù cho lớp vào thời gian thích hợp;

c. Cán bộ viên chức khối hành chính: đi làm ngày Thứ Bảy 05/01/2019 để bù cho ngày Thứ Hai 31/12/2018 đã nghỉ.