DHBK

Thông báo về việc khắc phục hậu quả đợt mưa lớn ngày 09/12/2018

09/12/2018 18:52

Chi tiết thông báo của Trường: tại đây.

   + Sinh viên nghỉ học ngày 10/12/2018;

   + Cán bộ viên chức của Trường: kiểm tra & khắc phục hậu quả/ thiệt hại do mưa lớn gây ra (nếu có); xử lý phòng ngừa thiệt hại trong trường hợp còn mưa kéo dài.