DHBK

Thông báo phúc khảo điểm thi cuối kỳ 2 năm học 2023-2024

05/07/2024 16:36

Phòng KT&ĐBCLGD Thông báo đến các em kế hoạch phúc khảo điểm thi cuối học kỳ 2 năm học 2023-2024 như sau:

- Sinh viên đăng ký trên hệ thống thông tin: từ ngày 15/7/2024 đến 22/7/2024.

- Các Khoa phân công cán bộ chấm thi từ ngày 29/7/2024 đến 07/8/2024.

- Sinh viên xem điểm phúc khảo TẠI ĐÂY

- Lưu ý: Không phúc khảo các môn vấn đáp