DHBK

Thông báo chuyển phòng thi sáng 24/6/2024 và 26/6/2024

19/06/2024 09:08

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến các em sinh viên về việc chuyển phòng thi

1. Sáng 24/06/2024 : Phòng Thi F107 và F108

2. Ngày 26/6/2024: PBL1 Dự án lập trình tính toán thuộc khoa Công nghệ thông tin từ khu E sang khu B

     Chi tiết xem thay đổi TẠI ĐÂY