DHBK

Thông báo kiểm tra tiếng anh đầu khóa cho sinh viên khóa 2023 thuộc Chương trình tiên tiến

14/06/2024 09:46

Thời gian: cả ngày 19/6/2024

        - Sáng thi: Nghe, đọc, viết, từ 7h đến 11h

        - Chiều: Thi nói : Từ 13h đến 17h

Danh sách thi, Phòng thi xem: TẠI ĐÂY