DHBK

Kết quả tiếng Anh chuẩn đầu ra (VSTEP) ngày 09/6/2024 do ĐH Ngoại ngữ tổ chức

21/06/2024 14:04

Sinh viên xem kết quả TẠI ĐÂY

Thông báo phúc khảo: TẠI ĐÂY

Nếu có vấn đề gì còn vướng mắc xin gửi về Email:  dbcl.dhbk@dut.udn.vn