DHBK

Danh sách thi tiếng Anh định kỳ đợt thi ngày 05/03/2023

26/02/2023 19:55

     - Sinh viên xem danh sách thi:  TẠI ĐÂY.

      - Địa điểm thi  Khu F, Trường Đại học Bách Khoa, Thời gian: Sáng chủ nhật 05/03/2023,  từ 6h45 đến 12h30 (Chi tiết trong danh sách phòng thi)

     - Thí sinh có mặt tại Phòng thi đúng với giờ đã quy định (ca 1 có mặt lúc 6h45; ca 2 có mặt lúc 09h30); 

     - Thí sinh phải xuất trình thẻ sinh viên. Nếu không có thẻ SV sinh viên có thể dùng căn cước công dân, Lưu ý: Không có thẻ,  sinh viên sẽ không được dự thi   - Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân, bút chì (2B. 6B..), tẩy để làm bài thi trắc nghiệm;

     - Thí sinh không được sử dụng bút đỏ, bút xóa hoặc nhiều màu mực trong bài làm.

     - Thí sinh không được mang điện thoại, các phương tiện thu phát, tài liệu ...vào khu vực thi.

Nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ qua số: 0905168760 ; hoặc email: nvkhai@dut.udn.vn;