DHBK

Kết quả đợt thi Năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng, đợt thi ngày 08/01/2023 và thông báo phúc khảo

20/01/2023 19:53

Sinh viên xem kết quả TẠI ĐÂY

Thông báo phúc khảo: Thí sinh nộp đơn từ ngày 30/01/2023 đến ngày 07/02/2023  về Phòng KT&ĐBCCLGD Trường Đại học Ngoại ngữ

Chi tiết xem: TẠI ĐÂY