DHBK

Thay đổi phòng thi cuối kỳ 1 năm học 2022-2023 từ ngày 29/12/2022 đến 14/01/2023

27/12/2022 11:03

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến toàn thể các sinh viên về việc thay đổi phòng thi cuối kỳ 1 năm 2022 - 2023.

Chi tiết TẠI ĐÂY