DHBK

Lịch thi Năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho SV các cơ sở đào tạo thuộc ĐHĐN, đợt thi ngày 08/01/2023

02/01/2023 11:36

- Sinh viên xem danh sách thi  TẠI ĐÂY

- Thời gian tập huấn: từ 08h00 ngày 05/01/2023 (trực tuyến qua Zoom)

- Thời gian thi: từ 07h00 ngày 08/01/2023

- Địa điểm: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN ( 131 Lương Nhữ Học)

- Chi tết thông báo TẠI ĐÂY

- Mọi vướng mắc xin báo về: nvkhai@dut.udn.vn hoặc số ĐT: 0905168760 (Chuyên viên: Nguyễn Văn Khai)