DHBK

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến toàn thể các em sinh viên được biết kế hoạch đăng kí và nộp lệ phí đợt thi tiếng Anh đầu ra (VSTEP) ngày 12/03/2023 như sau:

14/02/2023 10:16

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến toàn thể các em sinh viên được biết kế hoạch đăng kí và nộp lệ phí đợt thi tiếng Anh chuẩn đầu ra (VSTEP)  ngày 12/03/2023 do ĐH Ngoại ngữ tổ chức như sau:

- Kế hoạch khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra (VSTEP)  năm 2023 của sinh viên thuộc Đại học Đà Nẵng: Tại đây

- Thời gian bắt đầu đăng ký trên hệ thống thông tin sinh viên: 14/02/2023 - ngày 18/02/2023 (Sinh viên không có ảnh cá nhân trên trang thông tin sinh viên thi không đăng kí) . 

- Thời gian thu lệ phí thi: Từ ngày 21/02/2023 đến 16 giờ ngày 24/02/2023 ; Lệ phí: 350.000đ/SV/1 lượt thi  

- Hình thức thu lệ phí thi: Thu qua tài khoản cá nhân sinh viên tại Ngân hàng (khóa 2018 về trước: NH Đông Á, Khóa 2019 về sau: ngân hàng BIDV)

* Trong thời gian thu lệ phí trên thì sinh viên phải đảm bảo số dư trong tài khoản đủ để Ngân hàng thu.

- Lưu ý: Nếu sinh viên đã ra trường và bị đóng tài khoản ngân hàng thì có thể dùng tài khoản khác nộp lệ phí thi anh văn theo thông tin sau:

Cú pháp Thi TOEIC/ AV định kỳ hoặc AV Chuẩn đầu ra : Tên MSSV TOEIC/Dinhky/AVCDR. Tháng năm

Ví dụ: Nguyen Van A 101200765 Toeic 01-23 ; 

                   Tên TK: Trường Đại học Bách khoa.

                    Số TK: 129000083132.

                    Ngân hàng TMCP Công Thương Bắc Đà Nẵng.

- Sau khi kết thúc thu lệ phí (ngày 03/03/2023) Danh sách các em đã đăng kí và đã đóng lệ phí Tại đây.   

 - Lịch thi và phòng thi  xem trên trang:  http://dut.udn.vn/Quantri/Tin_tuc 

- Lưu ý: - Sinh viên không có ảnh trên trang thông tin sinh viên sẽ không được dự thi;  (Nếu thiếu Ảnh gửi file ảnh thẻ kèm ảnh chụp CMND/thẻ Căn cước về email TheSV2021@dut.udn.vn, Phòng Đào tạo sẽ cập nhật )

        * Mọi thắc mắc xin báo về thầy: Nguyễn Văn Khai: nvkhai@dut.udn.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0905168760.