DHBK

Thông báo số 117/TB-ĐHNN về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đầu vào trong tuyển sinh trình độ thạc sĩ của ĐH Đà Nẵng năm 2023

05/02/2023 16:02

Thông báo số 117/TB-ĐHNN về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đầu vào trong tuyển sinh trình độ thạc sĩ của ĐH Đà Nẵng năm 2023

Nội dung chi tiết xem TẠI_ĐÂY