DHBK

Mở lớp giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thư viện

08/11/2022 12:44

Nhằm hỗ trợ sinh viên thông tin về các nguồn học liệu, dịch vụ tiện ích của thư viện và phát triển kỹ năng tìm kiếm thông tin phục vụ học tập, nghiên cứu; Trung tâm Học liệu và Truyền thông tổ chức lớp giới thiệu và hướng dẫn sử dụng cho sinh viên với các nội dung sau:

- Đối tượng: Sinh viên Khóa 2022 và các sinh viên khác (nếu có nhu cầu)

- Thời gian: Định kỳ vào Thứ Ba & Thứ Bảy hàng tuần (Theo lịch các buổi và số lượng đăng ký)

- Địa điểm: Phòng Hội thảo Tầng 3, Trung tâm HL&TT

- Nội dung giới thiệu và hướng dẫn:

  + Giới thiệu thư viện (Giờ mở cửa, các nguồn học liệu, dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu...).

  + Chính sách phục vụ, khai thác các nguồn học liệu và tiện ích của thư viện.

  + Kỹ năng tìm kiếm thông tin phục vụ học tập, nghiên cứu;

  + Các kênh thông tin của thư viện & Giải đáp các thắc mắc.

- Cách thức đăng ký; Trực tiếp tại Quầy Tầng 1 hoặc trực tuyến tại đây.

Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

+ Email: thuvien@dut.udn.vn

+ Hộp thư thoại trang FanPage tại http://facebook.com/ThuvienBKDN