DHBK

Danh sách sinh viên đã đăng kí phúc khảo học kỳ 2 năm học 2021-2022 (từ ngày 25/07/2022 đến 29/7/22 )

01/08/2022 11:29

Danh sách sinh viên đã đăng kí phúc khảo từ ngày 25/07/2022 đến 29/07/2022; TẠI ĐÂY

Mọi thắc mắc xin báo về qua Email:  nvkhai@dut.udn.vn;