DHBK

Đăng ký thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 07/8/2022

20/07/2022 11:15

Phòng KT&ĐBCLGD Trường ĐHBK thông báo có các em lịch đăng kí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 07/8/2022

     1. Sinh viên vào trang thông tin sinh viên để đăng kí.

     2. Sinh viên đóng lệ phí tại phòng kế hoạch tài chính từ 19/07/2022 đến 26/07/2022 (các ngày làm việc trong tuần)

     3. Danh sách sinh viên đã đóng lệ phí dự thi (sau 1 ngày kết thúc đợt đăng ký)  TẠI ĐÂY

     4. Lịch thi và phòng thi  xem trên trang:  http://dut.udn.vn/Quantri/Tin_tuc 

Lưu ý: - Sinh viên không đăng kí trên trang thông tin SV, Sinh viên không có ảnh sẽ không được dự thi;  ( Nếu thiếu Ảnh gửi file ảnh thẻ kèm ảnh chụp CMND/thẻ Căn cước về email TheSV2021@dut.udn.vn, Phòng Đào tạo sẽ cập nhật )

- Lưu ý: Các em sinh viên đã đăng ký và đóng lệ phí thi các đợt  trước nhưng hoãn thi thì các em vẫn đăng ký lại, ghé phòng KHTC xin chuyển tiền qua đợt mới.

        Nếu có vấn đề gì chưa rõ liên hệ qua số: 0905168760 ;  hoặc Email: nvkhai@dut.udn.vn