DHBK

Tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc ĐHĐN, đợt thi ngày 16/7/2022

12/07/2022 16:24

Phòng KT&ĐBCLGD kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 1033/TB-ĐHNN ngày 12/7/2022 Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng, đợt thi ngày 16/7/2022.

Nội dung công văn TẠI ĐÂY

Trong thông báo có các nội dung chính:

- Tập huấn thí sinh trước kỳ thi ngày 14/07/2022 (chi tiết có trong thông báo).

- Danh sách thí sinh, phòng thi:  TẠI ĐÂY

- Địa điểm thi: Trường ĐHNN; 131 Lương nhữ học

- Ngày thi: ngày 16/07/2022  Giờ thi chi tiết trong thông báo

* Mọi vướng mắc xin gửi về emai: nvkhai@dut.udn.vn hoặc liên hệ qua số: 0905168760