DHBK

Lịch thi chính thức cuối kỳ hè năm học 2021-2022 và đăng ký thi bổ sung

17/07/2022 15:20

Sinh viên xem lịch thi TẠI ĐÂY    

Sinh viên hoãn thi  từ các kỳ trước có môn thi phù hợp thì làm các việc sau

       - Đăng kí thi thi bổ sung từ ngày  21/07/2022  đến  25/07/2022 trên trang thông tin sinh viên;

      - Nộp đơn tại bàn số 5 khu hành chính một cửa (các ngày làm việc trong tuần).

       - Nhận danh sách thi từ ngày  26/07/2022 đến 29/07/2022 tại bàn số 5 khu hành chính một cửa (các ngày làm việc trong tuần)