DHBK

Thông báo học bổng Ông Văn Phú Chính năm 2022

14/06/2022 14:56

Nội dung học bổng:

✏Giá trị học bổng: 5tr - 10tr VNĐ/suất/năm.

✏Số lượng học bổng: 05 suất.

✏Đối tượng và tiêu chí xét chọn: là sinh viên chính quy có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng thỏa mãn tất cả các tiêu chí sau đâu:

- Đạt giải thưởng về sáng tạo kỹ thuật, khoa học kỹ thuật hoặc có đề tài, dự án nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng từ cấp trường trở lên;

- Có kết quả học tập và rèn luyện năm học 2020-2021 đạt từ loại Khá trở lên;

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo, con mồ côi).

Sinh viên đăng ký học bổng tại link: https://forms.gle/utC9LGZJHagFDgGz7

✏Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Từ ngày 14/6/2022 đến ngày 23/6/2022 tại phòng A111

✏Chi tiết hồ sơ và mẫu tờ khai: https://dutudn-my.sharepoint.com/.../EqlhI...

Chúc các em thành công.