DHBK

Học bổng Acecook năm 2022

14/06/2022 14:53

Phòng Công tác sinh viên thông báo học bổng Acecook năm 2022, nội dung như sau:

✏Giá trị học bổng: 11.500.000 VNĐ/suất.

✏Số lượng học bổng: 10 suất.

✏Hồ sơ dự tuyển:

Sinh viên điền thông tin ứng tuyển online và upload bản scan (hoặc hình chụp) của các hồ sơ ứng tuyển tại link: http://scholarship.acecookcareer.com

✏Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

Từ 00:00 ngày 02/07/2022 đến hết 24:00 ngày 05/08/2022.

✏Chi tiết xem tại: https://dutudn-my.sharepoint.com/.../EUBTrr...

⏳⏳⏳ Hẹn thời gian và chuẩn bị hồ sơ để săn học bổng nhé. Chúc các em thành công.