DHBK

Tổng hợp các học bổng đã trao cho sinh viên năm học 2020-2021

03/03/2022 14:32
STT Tên học bổng Số lượng
1 Vallet 16
2 Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam 9
3 Hiệp hội Đại học Pháp ngữ (AUF) 12
4 Báo tiền phong 1
5 Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Dinco 23
6 EVN  150
7 Giải thưởng Kova 3
8 Keidanren 4
9 Nuôi dưỡng ước mơ (Ngân hàng SHB) 2
10 Hessen 1
11 Học bổng Thành phố  5
12 Honda Award 8
13 Jesco Asia Nhật Bản 10
14 JFE 4
15 Kumho Asiana 1
16 Đinh Thiện Lý 9
17 LIXIL INAX  4
18 Murata 10
19 Nữ sinh kỹ thuật Amcham 9
20 Nuôi dưỡng ước mơ 4
21 Penguin 11
22 Quỹ học bổng Đồng hành 9
23 Tiếp sức sinh viên vượt Covid-19 14
24 Toyota 9
25 VIETINBANK 10
26 Xuân sẻ chia 14
27 Học Bổng Panasonic 2
Tổng: 354