DHBK

Hội thảo "Kỹ năng lựa chọn và đăng bài trên các tạp chí quốc tế uy tín"

17/05/2022 16:11
Sáng nay, ngày 17/5/2022, Hội thảo "Kỹ năng lựa chọn và đăng bài trên các tạp chí quốc tế uy tín" đã diễn ra dưới hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng là một trong những điểm cầu.
✍️ Mục đích của Hội thảo nhằm nâng cao kỹ năng khai thác cơ sở dữ liệu Science Direct cho công tác nghiên cứu, công bố bài báo khoa học, lựa chọn các tạp chí quốc tế phù hợp để xuất bản công trình nghiên cứu.
🌐 Buổi Hội thảo do Cục Thông tin Khoa học công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học công nghệ) phối hợp với Nhà xuất bản Elsevier tổ chức.
❤️ Phía Trường ĐHBK, đã có hơn 30 giảng viên và học viên cao học tham gia.