DHBK

Hội thảo trực tuyến với chủ đề: Cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học dành cho các nhà khoa học trẻ tại Việt Nam

10/05/2022 15:23

Phòng KHCN&HTQT vừa nhận được thông tin từ Văn phòng cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) Hà Nội về hội thảo trực tuyến với chủ đề: Cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học dành cho các nhà khoa học trẻ tại Việt Nam.

Thời gian: từ 09h00 đến 17h00 ngày 20 tháng 05 năm 2022

Hình thức: Trực tuyến qua Cisco Webex

Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 16 tháng 05 năm 2021

Tại: https://www.surveymonkey.com/r/pwwonline2022