DHBK

Đăng kí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 08/05/2022

18/04/2022 16:03

Phòng KT&ĐBCLGD Trường ĐHBK thông báo có các em lịch đăng kí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 08/05/2022

1. Sinh viên vào trang thông tin sinh viên để đăng kí.

2. Sinh viên đóng lệ phí tại phòng kế hoạch tài chính từ 21/04/2022 đến 26/04/2022 (các ngày làm việc trong tuần)

3. Danh sách sinh viên đã đóng lệ phí dự thi TẠI ĐÂY

4. Lịch thi và phòng thi xem Tại đây

Lưu ý: - Sinh viên đã đóng lệ phí dự thi sẽ không được hoãn thi trừ một số trường hợp đặc biệt như: ốm đâu, tai nạn . . . Nhưng phải có minh chứng kèm theo.

- Sinh viên không đăng kí trên trang thông tin SV, Sinh viên không có ảnhsẽ không được dự thi;  ( Nếu thiếu Ảnh gửi file ảnh thẻ kèm ảnh chụp CMND/thẻ Căn cước về email TheSV2021@dut.udn.vn, Phòng Đào tạo sẽ cập nhật và dự thi vào đợt sau);

- Lưu ý: Các em sinh viên đã đăng ký và đóng lệ phí thi các đợt  trước nhưng hoãn thi thì các em vẫn đăng ký lại nhưng không nộp lệ phí để Phòng KT&ĐBCLGD  nắm số lượng và chuyển đợt thi cho các em.

        Nếu có vấn đề gì chưa rõ liên hệ qua số: 0905168760 ;  hoặc Email: nvkhai@dut.udn.vn