DHBK

Lịch thi tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày ngày 16/4/2022

13/04/2022 09:40

    Phòng KT&ĐBCLGD Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN thông báo số 499/TB-ĐHNN ngày 12/4/2022 Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng, đợt thi ngày 16/4/2022 

              1. Lịch thi ngày 16/4/2022 ; Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ - 131 Lương Nhữ Học; 

                Chi tiết  TẠI ĐÂY    

               2. Danh sách sinh viên trong các phòng thi   TẠI ĐÂY

   Nếu còn điều gì còn vướng mắc xin liên hệ qua email: nvkhai@dut.udn.vn hoặc gọi số: 0905168760.