DHBK

Thi tiếng Anh nội bộ đợt thi ngày 17/4/2022

28/03/2022 07:39

         Thực hiện Kế hoạch số 545/KH-ĐHBK, ngày 25/02/2022 của Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN. Về việc "Kế  hoạch thi tiếng Anh nội bộ học kỳ 2 năm học 2021-2022; Toàn bộ công văn  TẠI ĐÂY ;  Quy định tiếng Anh đối với các lớp CHẤT LƯỢNG CAO ĐẠI TRÀ

         Nay Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến các em kế hoạch đăng ký và nộp lệ phí cho đợt thi ngày 17/04/2022 như sau:

  •            Đăng ký trên trang thông tin sinh viên Từ ngày 28/3/2022 đến 16 giờ ngày 01/4/2022 cho các sinh viên chưa đăng ký đợt 20/03/2022 và các sinh viên đăng kí mới 

  •            Danh sách sinh viên đã đăng kí và nộp lệ phí tại phòng kế hoạch tài chính đợt thi ngày 20/03/2022 TẠI ĐÂY  (NẾU ĐÃ ĐĂNG KÝ TRÊN TRANG THÔNG TIN SV VÀ NỘP TIỀN ĐỢT 20/03/2022 PHÒNG SẼ TỰ ĐỘNG CHUYỂN SANG ĐỢT 17/04/2022,  THÌ KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ LẠI)

  •           Nộp lệ phí trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài chính:  Từ ngày thứ hai 29/03/2022 đến 16 giờ thứ sáu ngày 01/4/2022 (các ngày làm việc trong tuần)

  •           Ngày thi: 17/4/2022; Lệ phí: 70.000 đồng/1 SV/1 lần thi; Địa điểm: Trường ĐHBK. 

  •           Sinh viên không có ảnh  trên hệ thống các em  gửi file ảnh thẻ kèm ảnh chụp CMND/thẻ Căn cước về email TheSV2021@dut.udn.vn.

  •           Sau khi kết thúc thu lệ phí danh sách các em đã đăng ký và đã đóng lệ phí Tại đây.

  •           Sinh viên đã đăng kí đợt thi ngày 20/03/2022

  • Lưu ý: Sinh viên không đăng ký dự thi trên trang thông tin sinh viên mà nộp lệ phí sẽ không được dự thi

  • Mọi thắc mắc xin liên hệ về: email nvkhai@dut.udn.vn hoặc số ĐT: 0905168760