DHBK

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Bình

14/01/2022 17:34

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Nguyễn Văn Bình

- Tên luận án: Nghiên cứu giải pháp cải tiến chất lượng dịch tự động tiếng Việt

- Ngành: Khoa học máy tính

- Mã số: 9480101

- Ngày bảo vệ: 12/3/2022

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.