DHBK

Khoa Điện Trường Đại học Bách khoa tham gia tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học - Student forum 2021

06/01/2022 11:01

KHOA ĐIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THAM GIA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - STUDENT FORUM 2021

Diễn đàn Sinh viên Nghiên cứu Khoa học (Gọi tắt là Student Forum) là một trong những hoạt động được đồng tổ chức bởi 6 Khoa/Viện đào tạo về ngành Điện thuộc 6 trường đại học: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Công nghiệp Hà nội, Trường Đại học Điện Lực, Trường Đại học Thủy lợi và Trường Đại học Khoa học & Công nghệ Hà Nội (các trường đồng ý ký Biên bản ghi nhớ - MOU về hoạt động Khoa học, Đào tạo và Hướng nghiệp trong lĩnh vực năng lượng).

Diễn đàn này mang tính thường niên, được luân phiên đăng cai tổ chức bởi các thành viên và được định hướng mục tiêu trở thành Hội thảo khoa học chất lượng cho sinh viên toàn quốc và quốc tế.

Năm 2021, Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đăng cai tổ chức hoạt động này với tên gọi “Diễn đàn sinh viên nghiên cứu khoa học – Student Forum 2021 – Chủ đề Năng lượng bền vững”

Hoạt động nhằm tạo ra một ngày hội học thuật cho sinh viên, một sân chơi lớn giúp các em có cơ hội giao lưu, chia sẻ, học hỏi và tiếp cận những vấn đề mới về lĩnh vực Năng lượng bền vững. Hoạt động thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn, công ty, doanh nghiệp lớn trong ngành Điện.

Khoa Điện, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng chúng ta giữ vai trò là một trong các đơn vị đồng tổ chức sự kiện này cùng với Viện Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Các chủ đề báo cáo tại Hội nghị gồm:

1. Năng lượng tái tạo I: Gió và mặt trời

2. Năng lượng tái tạo II: Các loại nguồn khác (sóng, thuỷ triều, sinh khối, v.v.)

3. Thiết bị và hệ thống lưu trữ năng lượng

4. Hệ thống điện bền vững và lưới điện thông minh

5. Điện tử công suất cho năng lượng bền vững

6. Hệ thống không phát thải: Xe điện, sản xuất, toà nhà, và đô thị

7. Vật liệu và thiết bị cho năng lượng bền vững

8. Kinh tế, chính sách, và đổi mới sáng tạo trong chuyển dịch năng lượng

9. Công nghệ tiên tiến cho năng lượng bền vững

Do đại dịch Covid, Hội nghị Student Forum 2021 sẽ được tổ chức theo hình thức kết hợp. Các tác giả có thể trình bày các nghiên cứu của mình trực tiếp tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội hoặc có thể tham gia hội nghị trực tuyến. Thời gian diễn ra hội nghị từ ngày 8-9 tháng 1 năm 2022 và các bạn sinh viên quan tâm có thể đăng ký tham gia trực tuyến.

Link đăng ký tham gia trực tuyến: https://forms.office.com/r/Wu24LYgQVT

Text

Description automatically generated

Text, letter

Description automatically generatedTable

Description automatically generatedDiagram, timeline

Description automatically generated with medium confidence
Thông tin của Hội nghị

Vui lòng xem chi tiết Chương trình của Diễn đàn tại : https://studentforum.vn/2021/schedule/

Nguồn: Khoa Điện, ĐHBK, ĐHĐN