DHBK

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Võ Anh Vũ

21/12/2021 17:39

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vê luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Võ Anh Vũ

- Tên luận án: Nghiên cứu quá trình cháy và phát thải ô nhiễm của động cơ hybrid biogas - xăng

- Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

- Mã số: 9520116

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.