DHBK

Văn bản của Bộ GD&ĐT về ứng dụng Công nghệ thông tin trong thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục

14/12/2021 16:55

Văn bản của Bộ GD&ĐT về ứng dụng Công nghệ thông tin trong thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục.

Mục đích, yêu cầu: 

a) Tiếp tục tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin ở một số bước của quy trình KĐCLGD để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, giảm chi phí thực hiện.

b) Cơ sở giáo dục và tổ chức KĐCLGD phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và về công nghệ thông tin (có đường truyền Internet ổn định, tốc độ đường truyền đáp ứng yêu cầu; sử dụng phần mềm, ứng dụng có bản quyền…).

c) Đáp ứng đầy đủ yêu cầu của từng bước theo quy định; bảo đảm kết quả đánh giá, thẩm định chính xác, khách quan, trung thực

Xem văn bản tại đây.