DHBK

Công bố thông tin bảo vê luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vương Lê Thắng

06/12/2021 15:47

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vê luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Vương Lê Thắng

- Tên luận án: Nghiên cứu ứng dụng sóng siêu âm dự đoán cường độ chịu nén và vết nứt của bê tông sử dụng tro bay và bột đá

- Ngành: Cơ kỹ thuật

- Ngày bảo vệ: 08/01/2022 (thứ bảy)

- Địa điểm bảo vệ: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Số 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.