DHBK

Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 24 (VCFM24)

17/12/2021 09:55

Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc là một hoạt động thường xuyên của Hội Cơ học Thủy khí được tổ chức mỗi năm một lần (từ năm 1998), với mục đích trình bày, thảo luận và trao đổi những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực Cơ học thủy khí và các lĩnh vực liên quan của các Hội viên Hội Cơ học Thủy khí và các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Các báo cáo khoa học trình bày trên Hội nghị được tuyển chọn thông qua các ý kiến phản biện của các chuyên gia chuyên ngành hẹp để được in trong “Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc” hàng năm.

Vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 24 (VCFM24) năm 2021, sẽ được tổ chức trực tuyến qua nền tảng Zoom tại 03 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Thời gian: 8h00, Thứ 7 ngày 18/12/2021.

Đơn vị tổ chức: Hội Cơ học Thủy khí và Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng


Chương trình hội nghị

Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐH