DHBK

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Văn Tấn

21/12/2021 17:35

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vê luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Bùi Văn Tấn

- Tên luận án: Nâng cao tính năng kinh tế - kỹ thuật và giảm mức độ phát thải ô nhiễm của động cơ xe gắn máy chạy bằng LPG và Ethanol

- Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

- Mã số: 9520116

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.