DHBK

Đăng ký thi tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp năm  2021, đợt thi tháng 12 năm 2021

03/12/2021 09:38

          Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến toàn thể các em sinh viên được biết “Công văn số 1503/ĐHNN-KT&ĐBCLGD ngày 02/12/2021 về việc phối hợp tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021”.

 • Toàn văn thông báo của Đại học ngoại ngữ Tại đây ; Ngày thi dự kiến: 26/12/2021 ; Lê phí: 350.000 đồng

 • Điều kiện sinh viên được đủ điều kiện đăng ký: SV sẽ tốt nghiệp năm 2021 danh sách tại đây, (NẾU KHÔNG CÓ TÊN MÀ VẪN NỘP LỆ PHÍ VẪN KHÔNG ĐƯỢC DỰ THI) 

 • Thời gian bắt đầu đăng ký trên hệ thống thông tin sinh viên: 04/12/2021 - 16h ngày 12/12/2021

 • Chuyển khoản: Từ ngày 04/12/2021 đến 16 giờ ngày 12/12/2021

  • Trường Đại học Bách Khoa; Số tài khoản: 56010001481336 Ngân hàng BIDV Hải Vân.

  • Trong nội dung chuyển khoản ghi rõ: <Số thẻ SV> <họ và tên> <Lớp sinh hoạt> “ Nop tien thi TA”.

 • Lưu ý: Các em sinh viên đã đăng ký và đóng lệ phí thi các đợt thi tháng 5,  6 và tháng 10  năm 2021 (đủ điều kiện đăng kí dự thi trong đợt này)   nhưng chưa tổ chức thi thì các em vẫn đăng ký lại nhưng không nộp lệ phí để Phòng KT&ĐBCLGD  nắm số lượng và chuyển đợt thi cho các em.

 • Sinh viên không có ảnh cá nhân trên hệ thống các em liên hệ với Phòng Đào tạo để cập nhật .  

 • Sau khi kết thúc thu lệ phí (ngày 14/12/2021) Danh sách các em đã đăng kí và đã đóng lệ phí Tại đây

 • Mọi thắc mắc xin liên hệ về: email nvkhai@dut.udn.vn hoặc số ĐT: 0905168760