DHBK

hoạch thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra (tháng 10/2021) cho sinh viên tốt nghiệp năm  2021

08/10/2021 09:46

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến toàn thể các em sinh viên được biết kế hoạch thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp năm  2021 như sau:

1. Sinh viên Trường Đại học bách Khoa dự thi ngày 17/10/2021 ; chi tiết có trong công văn 1233/ĐHNN-KT&ĐBCLGD "Về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ  cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021" ;   Tại đây  

2. Danh sách thi Tại đây