DHBK

Kiểm tra tiếng Anh xếp loại đầu vào cho sinh viên khóa 2021

26/09/2021 19:40

            Phòng KT&ĐBCLGD Trường ĐHBK thông báo cho các em sinh viên được biết lịch kiểm tra tiếng Anh xếp loại đầu vào cho sinh viên Khóa tuyển sinh 2021 như sau:  

           - Thời gian thi: Ngày 01, 02 và ngày 5/10/2021

                 * Ngày 01/10/2021 (thứ Sáu): dành cho sinh viên chương trình tiên tiến, chất lượng cao và một số sinh viên đại trà. Số lượng: 4 ca thi/ ngày;

                 * Ngày 02/10/2021 (thứ Bảy): dành cho sinh viên chương trình đại trà và chương trình PFIEV. Số lượng: 4 ca thi/ ngày;

                   *Ngày 13h ngày 5/10/2021 (dự phòng). 

         - Hình thức thi :

                *Thi trực tuyến có giám sát. Phòng thi được tổ chức trên MS Teams;

                *Sinh viên thao tác làm bài trên phần mềm thi trực tuyến (https://exams.ufl.udn.vn) của Trường Đại học Ngoại ngữ.

                 * Thông báo và hướng dẫn thi chi tiết  TAI ĐÂY.

                1. Quy trình thi: Tại đây  ;

                2.  Hướng dẫn SV làm bài thi tiếng Anh trên phần mềm thi trực tuyến (lưu ý có video và có tài khoản thi Demo):  Tại đây

                3. Hướng dẫn chung dành cho SV dự thi: Tại đây  (lưu ý:  Sinh viên nên thi trên máy vi tính)

             * Danh sách thi Phòng thi tiếng Anh đầu Khóa 2021 TẠI ĐÂY ; Danh sách sinh viên Miễn thi  (lưu ý : SV vẫn có tên trong danh sách thi)

       4. Kết quả thi: TẠI ĐÂY