DHBK

Danh sách thi bổ sung cho các sinh viên gặp sự cố trong quá trình thi giữa kỳ hè và cuối kỳ 2 và cuối kỳ hè năm học 2020 - 2021 (Do Khoa Điện đề xuất)

15/09/2021 16:11

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến các em danh sách thi bổ sung cho các sinh viên gặp sự cố trong quá trình thi giữa kỳ hè và cuối kỳ 2, cuối kỳ hè năm học 2020 - 2021 (Do Khoa Điện đề xuất)

  1. Thời gian thi: 13h30 chủ nhật, 19/09/2021

  2. Danh sách sinh viên Tại đây