DHBK

Thông báo đăng ký thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp năm  2021

12/09/2021 11:25

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến toàn thể các em sinh viên được biết kế hoạch thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp năm  2021 như sau:

1. Công văn 1233/ĐHNN-KT&ĐBCLGD về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ  cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021 , chi tiết công văn  Tại đây  

2. Danh sách thi tại đây (hiện nay chưa có)

3. Thông báo của Đại học ngoại ngữ tại đây

4. Điều kiện sinh viên được đăng ký: SV sẽ tốt nghiệp năm 2021 danh sách tại đây, Có đủ điều kiện dự thi (chi tiết trong thông báo).  

5. Thời gian bắt đầu đăng ký trên hệ thống thông tin sinh viên: 12/09/2021 - 16h ngày 16/09/2021.

a/ Chuyển khoản (Sinh viên phải đăng kí xong mới chuyển khoản) : Từ ngày 12/09/2021 đến 16 giờ ngày 16/09/2021

b/ Trường Đại học Bách Khoa; Số tài khoản: 56010001481336 Ngân hàng BIDV Hải Vân.

- Trong nội dung chuyển khoản ghi rõ: <Số thẻ SV> <họ và tên> <Lớp sinh hoạt> “ Nop tien thi TA”.

-  Căn cứ vào số lượng đăng ký Trường ĐHNN sẽ bố trí thi theo dự kiến diễn ra một trong ba ngày 3/10/2021, 10/10/2021, 17/10/2021.

6. Lưu ý: Các em sinh viên đã đăng ký và đóng lệ phí thi các đợt thi tháng 5 và 6/ năm 2021  nhưng chưa tổ chức thi thì các em vẫn đăng ký lại nhưng không nộp lệ phí để Phòng KT&ĐBCLGD  nắm số lượng và chuyển đợt thi cho các em.

7. Sinh viên không có ảnh cá nhân trên hệ thống các em em nộp gấp đến Phòng ĐT. 

8. Sau khi kết thúc thu lệ phí (ngày 20/09/2021) Danh sách các em đã đóng lệ phí Tại đây

Mọi thắc mắc xin liên hệ về: email nvkhai@dut.udn.vn hoặc số ĐT: 0905168760.