DHBK

Đăng kí tiếng anh đầu vào ghép với khóa 2021

26/09/2021 10:32

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo cho các em có nhu cầu đăng kí kiểm tra tiếng anh đầu vào ghép với khóa 2021 như sau:

Lịch thi online sẽ diễn ra trong: Chiểu ngày 02/10/2021 ;

  1. Sinh viên  đăng ký  Tại đây  

Chuyển khoản: Từ ngày 27/09/2021 đến 16 giờ ngày 28/09/2021  

                      * Trường Đại học Bách Khoa; Số tài khoản: 56010001481336 Ngân hàng BIDV Hải Vân ; với số tiền : 50.000 đ (Năm mươi ngàn đồng) 

                      * Trong nội dung chuyển khoản ghi rõ: <Số thẻ SV>; <họ và tên>; <Lớp sinh hoạt>; “ Nop tien thi TA

  1. Danh sách sinh viên sau khi đăng kí và nộp lệ phí lịch thi cụ thể  xem: TẠI ĐÂY