DHBK

Lịch thi chính thức cuối kỳ 1 năm học 2021-2022 (trừ khóa 2021)

14/11/2021 19:14

Phòng KT&ĐBCLGD  thông báo đến toàn thể các em: 

1. Lịch thi chính thức cuối kỳ 1 năm học 2021-2022 (chưa bao gồm khóa 2021) 

diễn ra từ ngày 29/11/2021  đến ngày 23/01/2022: Tại đây.

2. Hướng dẫn tổ chức đánh giá lớp học phần: XEM TẠI ĐÂY

- Lưu ý: Các em bị trùng lịch thi các môn vấn đáp Phòng KT&ĐBCLGD đã liên hệ với Bộ môn đề xếp các em vào khung giờ hợp lý . * Danh sách các em bị trùng lịch thi 

3. Danh sách sinh viên đã đăng kí thi bổ sung