DHBK

Kết quả thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 17.10.2021

04/11/2021 18:13

1. Sinh viên xem quyết định trúng tuyển TẠI ĐÂY ;  Danh sách TẠI ĐÂY

2. Đường link xem điểm chi tiết  TẠI ĐÂY

3. Phòng KT&ĐBCLGD Trường ĐHNN  nhận đơn phúc khảo KQ thi từ ngày công bố kết quả đến hết 15/11/2021. Thông báo Phúc Khảo TẠI_ĐÂY